Alle samlinger
Henting / levering
Hva skjer med bilen etter innlevering?
Hva skjer med bilen etter innlevering?
Oppdatert over en uke siden

Når du har registrert bilen som innlevert i appen og levert den fysiske nøkkelen i nøkkelboksen går bilen gjennom en del steg før den går ut igjen til neste kunde.

Disse stegene er:

1. Fleks kjører bilen direkte inn i vaskehallen hvor bilen rengjøres utvending og innvending

2. Etter rengjøring flyttes bilen inn i inspeksjonshallen som er direkte innenfor vaskehallen. I løpet av 1. virkedag etter innlevering gjennomfører vi en innleveringsinspeksjon. Da gjør vi følgende:

a) tar bilder av bilen og felger

b) sjekker loggen fra vaskehall for å se om bilen var skitten(ekstra skitten eller ren ved innlevering (det tas bilder)

c) sjekker bilen for skader og rapporterer nye skader, iht.Bransjenorm for unormal slitasje, les mer her.

d) sjekker bilens generelle stand, kilometerstand, batteriprosent/drivstoffnivå, tilbakestiller førerprofiler og entertainment-systemer, og sjekker AutoPass-brikke

e) registrerer eventuelt manglende innvendig utstyr

f) registrerer om noe er gjenglemt i bilen

g) sjekker at Fleks programvare fungerer som den skal, sjekker opp aktive varsellamper

3. Etter inspeksjon er gjennomført vil du som kunde varsles dersom det skulle avdekkes nye skader, manglende utstyr, om bilen var skitten eller ikke ladet/tanket opp ved innlevering.

a) ved skader vil du varsles per e-post senest innen 4 virkedager etter innlevering, i henhold til punkt 11 i våre vilkår. Vi legger da ved bilder og gir, ved mindre skader/riper, en estimert kostnad for utbedring, samt informasjon om eventuell skademelding. Skadekrav sendes som faktura via e-post. Fristen på 4 dager forutsetter at skademelding er sendt inn og at skadene ikke er så store at vi må få takst fra en tredjepart.

b) ved gjenglemt utstyr vil du som kunde varsles per e-post om innlevering av utstyr for å unngå gebyrer. Dette er i henhold til punkt 10.6 i våre vilkår.

c) ved skitten bil eller bil som ikke er ladet tilstrekkelig ved innlevering blir du som kunde automatisk trukket for kostnaden som da påløper for vask eller lading. Denne blir trukket fra betalingskortet du har registrert hos oss. Dette er i henhold til punkt 10.6 i våre vilkår.

Svarte dette på spørsmålet?