Alle samlinger
Abonnementet
Hvor langt kan jeg kjøre med Fleks?
Hvor langt kan jeg kjøre med Fleks?
Oppdatert over en uke siden

Vi har ingen begrensninger på hvor mye du kan kjøre, men det påvirker litt hvor mye du betaler for avtalen din.

Inkludert i avtalen har du 1000 km/mnd. Det du ikke bruker får du med deg videre. Du kan også velge å oppgradere inkluderte kilometer til 1500 km/mnd. Prisen for dette er 999 kr/mnd.

Når vi setter prisene våre regner vi inn alt fra servicekostnader til vedlikehold til verditap. En bil som kjøres mye vil koste mer å vedlikeholde enn en bil som kjører lite, og slitasjen vil føre til et større verditap. Det er årsaken til at det koster litt ekstra å kjøre mer enn det som er inkludert.

Vil du kjøre mer enn det som er inkludert kan du velge å kjøpe ekstra kilometerpakker.

De koster:

  • 100 km: 300 kr.

  • 250 km: 750 kr.

  • 500 km: 1500 kr.

Du kan kjøpe kilometerpakker for opptil 5000 km per år. Kjører du mer enn dette er du fortsatt velkommen til det, men da betaler du overkjørte kilometer-takst som er 4 kr/km. Vi har ingen begrensninger på hvor mange overkjørte kilometer du kan kjøre. Det er helt opp til deg.

Svarte dette på spørsmålet?