Alle samlinger
Abonnementet
Kan bilen brukes av andre enn meg?
Kan bilen brukes av andre enn meg?
Oppdatert over en uke siden

Du kan låne bort bilen til andre i husstanden eller nær familie eller venner, men alle som låner bilen må være må over 23 år og ha hatt førerkort i minst 12 måneder sammenhengende. Om du har Pluss- eller Super-forsikring må de være over 18 år, men kravet om å ha hatt førerkort i minst ett år er det samme. Vi gjør deg oppmerksom på at du står som ansvarlig når bilen er lånt bort. Dette gjelder blant annet kostnader tilknyttet kjøring, bøter og egenandel ved skader.

Når andre skal bruke bilen kan vedkommende enten bruke din brukerprofil i Fleks-appen eller bruke den fysiske nøkkelen som følger med bilen.

Vil du leie ut bilen til andre er det mulig gjennom Getaround, forutsatt at du kjøper en utleiepakke. Les mer om dette på denne siden.

Svarte dette på spørsmålet?