Alle samlinger
Uhell / skade / veihjelp
Hva gjør jeg om jeg har fått en steinsprutskade i ruten?
Hva gjør jeg om jeg har fått en steinsprutskade i ruten?
Oppdatert over en uke siden

Dersom bilen har fått steinsprutskade kan du dra innom Hurtigruta Carglass eller Cary Bilglass for å få det sjekket. Hvis verkstedet mener at skaden kan fylles, blir det gjort kostnadsfritt for deg på stedet. Dersom skaden er såpass stor at ruten må skiftes, skal skademeldingsskjema fylles ut sammen med verkstedet. Time for bytte avtales på stedet. Fremtind skal da oppgis som forsikringsselskap. Egenandelen for glasskader er 2500 kroner.

Informasjon om egenandel og hva som dekkes av forsikringen er forklart i bilag 2 i våre avtalevilkår.

#steinsprut

Svarte dette på spørsmålet?