Alle samlinger
Abonnementet
Når trekkes løpende utgifter?
Når trekkes løpende utgifter?
Oppdatert over en uke siden

Løpende utgifter som bompenger, eventuelle overkjørte kilometer, ubetalte parkeringsavgifter, bøter og lignende trekkes etterskuddsvis sammen med det faste månedsbeløpet for neste periode. Betalingskvitteringen du finner i Fleks-appen og på Min side på fleks.no vil spesifisere hva du har blitt trukket for.

Svarte dette på spørsmålet?