Alle samlinger
Abonnementet
Hva er inkludert i abonnementet?
Hva er inkludert i abonnementet?
Oppdatert over en uke siden

Med bilabonnement hos Fleks betaler du et fast månedsbeløp som inkluderer egen bil med forsikring, service, dekkhotell, dekkskift og veihjelp, samt 1000 kilometer kjøring. Løpende utgifter som drivstoff/lading, parkering og bompenger kommer utenom. Bompenger og eventuelle overkjørte kilometer faktureres sammen med det faste månedsbeløpet for neste abonnementsperiode.

Svarte dette på spørsmålet?