Alle samlinger
Henting / levering
Følger det ladekabler med Fleks-bilen?
Følger det ladekabler med Fleks-bilen?
Oppdatert over en uke siden

Ja. Det følger med to ladekabler til el-bilene - én Schuko-kabel til vanlig strømuttak og én type 2-kabel til ladeboks. Til hybridbilene våre følger det med én kabel til vanlig stikkontakt. Dersom du benytter deg av hurtiglading benytter du ladekabelen som er koblet til ladestasjonen.

Svarte dette på spørsmålet?