Alle samlinger
Abonnementet
Fungerer beboerparkering med Fleks?
Fungerer beboerparkering med Fleks?
Oppdatert over en uke siden

Ja, med bil fra Fleks kan du søke om beboerparkering. Som kunde vil vi på forespørsel sende deg et dokument, laget i samråd med kommunen, som bekrefter din avtale med oss. Sammen med den første betalingskvitteringen kan du søke om beboerparkering. Ta kontakt per chat eller send en e-post til hei@fleks.no, så oversender vi deg dokumentet. Merk at dokumentet ikke kan oversendes før virkedagen før utlevering av din bil finner sted.

Svarte dette på spørsmålet?