Alle samlinger
Abonnementet
Hva regnes som en abonnementsperiode?
Hva regnes som en abonnementsperiode?
Oppdatert over en uke siden

Bilabonnementet løper fra måned til måned og starter den dagen dagen du får utlevert bilen. Får du utlevert bilen den 10. i en gitt måned, vil abonnementet løpe automatisk fra den 10. til den 10. i hver måned. Har du valgt et abonnement med bindingstid er du dog bundet til Fleks i 6 eller 12 måneder, avhengig av valgt bindingstid.

Svarte dette på spørsmålet?